Osalemise tingimused

Kõikide tingimustega saate detailselt tutvuda siin
https://www.thejourney.com/rules/terms-and-conditions/

Registreerimise ja osalemise tingimused:

  • Seminari tasu sisaldab Sinu osalemist kõigis seminariga seotud tegevustes üle veebi (loengut, harjutusi, 2 indviduaalset rännakuprotsessi paaritööna, koos teise delegaadiga), materjale. Seminari tasu ei sisalda toitu ja majutust.
  • Ühe emaili aadressi pealt võib registreerida ainult üks inimene seminarile.
  • Oled seminarile lõplikult registreeritud alles siis, kui seminari tasu on täies ulatuses tasutud (välja arvatud, kui on kirjalikult teised kokkulepped, järelmaks vms.)
  • Juhul, kui keegi teine registreerib Sind seminarile, siis see inimene on kohustatud Sulle saatma osalemise tingimused.

Kaitstud kaubamärk: Fotografeerimine, filmimine või salvestamine ja muul viisil seminari salvestamine ilma korraldaja nõusolekuta on rangelt keelatud. Selleks on vaja kirjalikku nõusolekut korraldajate poolt.
Käesolev seminar ei anna Teile õigust kasutada Rännaku meetodit professionaalselt, ega seda reklaamida läbi Brandon Baysi nime. Kui Te soovite pakkuda Rännakutööd osana oma professionaalsest tegevusest, olete teretulnud osalema Rännakupraktikute aastases programmis (Journey Practitioner Programme).

Kohustustest loobumine, oluline õigusalane teave:

  • Korraldajad The Journey Events Ltd/Conscious Company Ltd ega OÜ Chiflow ei võta endale mingeid kohustusi ega vastutust seoses vigastuste, kaotuste või kahjujuhtumitega, mis on tekkinud seminaril jagatud info või selles sisalduva materjali kasutamisel väljaspool käesolevat seminari.
  • Palun võtke arvesse, et The Journey Method, Rännakumeetod ja The Journey Intensive Seminar, Rännaku Intensiivseminar ei asenda spetsialiseeritud ravi või meditsiinilisi soovitusi, mida pakuvad kvalifitseeritud tervishoiutöötajad ükskõik millisel kujul – füüsilisel, psühholoogilisel või psühhiaatrilisel kujul.

Osalemisest loobumine: Osalemisest loobumise tingimused:

  • Juhul, kui te otsustate, et te ei võta seminari jooksul kõikidest seminari osadest osa, siis teil ei ole õigust seminaritasu tagastusele ei osaliselt ega täielikult.

Andmekaitse:

Korraldaja peab isikuandmeid, nagu teie nime, posti- või elektronpostiaadressi ja telefoninumbrit, privaatseks ja konfidentsiaalseks teabeks. Sellest lähtuvalt salvestatakse teie antud isikuandmed turvalisse kohta, millele on juurdepääs vaid kindlaksmääratud töötajatel või volitatud isikutel. Registreerides seminarile, nõustute saama Rännaku uudiskirju, te võite sellest loobuda igal ajal. Korraldaja OÜ Chiflow/ Journey Events Ltd./Conscious Company Ltd. ei avalda mingeid isikuandmeid teistele organisatsioonidele ega ettevõtetele. Lisainformatsiooni andmete töötlemise ja oma isikukohaste andmete kohta saate korraldajatelt

Personaalseid andmeid kasutatakse ainult meie teenuste pakkumiseks, statistiliseks analüüsiks.
Näiteks:

  • Meie teenuste pakkumiseks, turunduseesmärgil
  • Seminaripõhised rännakuprotsesside vahetuslistid
  • Statistiline analüüs

Seminaride ja koolituste korraldaja Chiflow OÜ jätab endale õiguse muuta hindu ja pakkumisi vastavalt kampaania- ja turundusplaanidele, lähtudes sellest, millised on kõige soodsamad hinnad, mida hetkel pakkuda saab. Osalejatele kampaaniatest tulenevaid rahalisi erinevusi ei kompenseerita ega piletihinna erinevust ei tagastata.